Relaterte artikler

Treningstid for akrobatikk i Oslo

Vi har fått tildelt treningstid i Klementsrudhallen til akrobatikk på fredager  17.30 – 19.30 i sesongen 2016/17. Oslo kommune dekker leieprisen, slik at tilbudet er gratis for klubber i Norges Danseforbund.
Klubber som ønsker å benytte seg av tilbudet kan ta kontakt med administrasjonen.

Treningstid i Oslo
Norges Danseforbund har endelig blitt tildelt treningstid i Oslo: Idrettskrets’ styre har foretatt en årlige revisjonen av de ulike retningslinjene for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg. Her ble det vedtatt at grenene akrobatikk, rock ‘n’ roll og sportsdrill gis rettigheter i hallfordelingen, mens grenene CWDCL, freestyle/IDO, hiphop, sportsdans og swing/salsa gis rettigheter i småromsfordelingen.

Norges Danseforbund har for sesongen 2016/17 blitt tildelt noe treningstid i Oslo.

På vegne av klubbene søker vi også om halltid til arrangementer i helgene ( fortrinnsvis konkurranser).

Frist for å melde inn behov er 13.mai.

Kontakt:

AnneCathrine@danseforbundet.no