Relaterte artikler

Utdanning for yngre ledere i idretten

Dette er en lederutdanning der deltagerne får praktisk og teoretisk kompetanse om ledelse på organisasjonsnivå og på individnivå – og alt  på idrettens premisser. Studiet gir 20 studiepoeng er et samarbeid mellom NIF og NIH.
Det har vært til nå åtte kull, der minst 90% av de som har tatt studiet har fått en rolle i styrer eller andre lederoppgaver i idretten.

Har du lyst på en lederrolle og/eller jobb i idretten er dette studiet for deg.

2016 Yngre ledere Brosjyre

I år har Norges Danseforbund med 3 unge ledere på studiet, som har hatt stort utbytte av det og utviklet seg som ledere. Skriv til torerling@danseforbundet.no hvis du skal søke eller vil ha mer informasjon.