Relaterte artikler

Velkommen til miniseminar og årsmøte i Danseregion Øst-Norge!

Danseregion Øst-Norge ønsker i forbindelse med årets Ting å invitere til et miniseminar som vil være nyttig for alle klubber.

Få kjennskap til de ressurser som finnes i regionen, med tanke på tjenester og muligheter for økonomisk støtte.

I dag er det mye danseregionen kan bidra med, men som ikke blir benyttet. Klubbene kjenner ikke til de muligheter som faktisk finnes. Det er derfor ønske om en mer aktiv dialog mellom danseklubbene og regionen.  Dette for at de ressurser regionen har til rådighet faktisk kommer utøverne til gode.

Kom og lær om markedsføring og rekruttering for å øke medlemsmasse og interesse rundt egen klubb!

Ting og seminar avholdes den 22. april på Ullevål stadion, hvor vi starter med servering av tapas kl. 17:30.

Vi gir bort innholdsrike ”goodie-bags” med spennende gaver og produkter til de 20 første som melder seg på!

Påmelding til: dron@dansing.no

Årsmøtedokumenter Danseregion Øst-Norge 2015-2016