Relaterte artikler

Vil du bli en bedre dansetrener?

Da har vi ett forslag til deg: Møt opp på trenersamlingen!

Dommer- og trenerseminaret 2016 går helga 20.-21. august, og søndag 21. august har foredragsholder og motivator Alf Inge Cleve Stiansen seminar for deltagende trenere.

– Alf Inge, du har fått et spesielt engasjement for denne trenersamlingen. Hvorfor er det viktig at trenere møter på denne trenersamlingen?

– For det første: Når du arbeider med andre mennesker, og spesielt unge mennesker, mener jeg det er viktig at du tar inn over deg viktigheten av å utvikle din egen kompetanse. Jeg forstår at mange trenere synes det er greit å være trener for å spe litt ekstra på inntekten sin. Men om du tar bort den motivasjonen for et lite øyeblikk, hva står du da igjen med som motiverer deg til å arbeide med utøverne? Hva er dine mål i din trenerrolle? Hvordan kan trenerrollen være en arena der du kan utvikle sider ved deg selv som både utøverne dine vil ha glede av og som du selv vil ha glede av i årene som kommer? Dette vil være en fordel ikke bare for enkeltutøverne du arbeider med, men også for hele miljøet i klubben din.

Hvordan kan trenerrollen være en arena der du kan utvikle sider ved deg selv som både utøverne dine vil ha glede av, og som du selv vil ha glede av i årene som kommer?

– For det andre: Jeg mener at når det skapes arenaer for kompetanseutvikling, som eksempelvis denne trenersamlingen, er det ikke bare din egen kompetanseutvikling det handler om. Ved at du stiller og byr på din egen erfaring, lærer av andre trenerkollegaer, utveksler ideer og kompetanse, blir kvaliteten på samlingene enda bedre. Jeg synes det er et ansvar du som trener også må ta innover deg. Ditt nærvær skaper merverdi og på den måten tar du ansvar for å utvikle trenermiljøet i Norge. Det er bra for alle og ikke minst for de som velger dans som en aktivitet, treningsform og/eller elitesatsning. Se deg selv i en større sammenheng! Vel møtt!

Ikke meldt deg på enda? Klikk her!